Trang chủ

Thông báo họp khoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT                                               

    KHOA SƯ PHẠM

 

THÔNG BÁO

                     

Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm thông báo họp khoa như sau:

          1.   Thời gian :      10h30 ngày thứ sáu  16 tháng 9 năm 2016

          2.   Địa điểm:        Văn phòng khoa Sư phạm

          3.   Thành phần:   Toàn thể giảng viên trong Khoa

          4.   Nội dung:       Công tác chuẩn bị cho Hội thảo ngày 9/10/2016.

          5.   Công tác tổ chức

               5.1. Mỗi Giảng viên báo cáo cụ thể về các nhiệm vụ đã được phân công, ý kiến đóng góp và kế hoạch phải hoàn thành sắp đến với thời gian cụ thể:

  • TS. Võ Sỹ Lợi;
  • Th.S Đỗ Thị Phương Lan;
  • Th.S Nguyễn Thị Ái Minh;
  • Th.S Bùi Nguyễn Thảo Nguyên
  • Th.S Trần Văn Thanh Hoài

                5.2. Tất cả giảng viên chuẩn bị các ý kiến đóng góp.

                5.3. Kết luận, phân công nhiệm vụ và đề ra kế hoạch cụ thể

        Kính mong  các Thầy Cô có mặt đầy đủ và chuẩn bị tốt ý kiến.

 

                                                                        TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM

                                                                     PHÙ CHÍ HÒA

Các tin khác